` Jain temples sorted by Trust Managing Body Tirthankars Mahavira (Vardhamana)
 

JAINJAGAT - A Jain Temple Religion Guide

Tirthankars>>Mahavira (Vardhamana)>>Trust Managing Body>>


    Search By     
  

 

Managing Trust
Shri Juna Deesa Jain Pedhi
Shri Mahua Veesa Shrimali Tapagachhiya Shwetambar Murtipoojak Jain Sangh
Shri Seth Vardhman Kalyanji Trust, Vasai Jain Teerth
Shri Jakhou Ratnatunk Derasar Pedhi
Shri Mahaveer Swamiji Maharajni Pedhi
Shri Dasa Porwal Jain Shwetambar Murtipoojak Panch Mahajan
No details available.
Shri Parmar Kshatriya Jaindharm Pracharak Sabha
Antim Kevali Shri 1008 Jambuswami Digambar Jain siddha Kshetra- Chaurasi
Shri Jain Murtipoojak Sangh ki pedhi
Shri Mahaveer Shwetambar Pedhi
Seth Shri Mangalsinghji Ratansinghji Dev ki Pedhi and Sachhiyay Mata Trust
Shri Digambar Jain Atishay Kshetra Shri Mahaveerji
Shri Mahaveer Bhagwan Jain Mandir/ Shri Jain Shwetambar Mandir Margi Trust (Nagaur)
Shri Anandji Kalyanji Pedhi
Shri Vardhman Anandji Jain Pedhi
Adinath Vyavasthapak Satavees Jain Sangh Pedhi= Shri Korata Teerth
Shri Radbar Jain Teerth
Shri Kalyanji Sobhagchandji Jain Shwetambar Pedhi
Shri Vimalnath Bhagwan Jain Pedhi
Seth Kalyanji Sobhagchandji Jain Pedhi
Shri Kalyanji Parmanandji Pedhi and Shri Bamanvadji Teerth
Shri Vardhman Anandji Jain Derasr Pedhi
Shri Hathundi Rata Mahaveer Jain Teerth Pedhi
Shri Digambar Jain Siddh Kshetra
Shri Digambar Jain Siddha Kshetra, Kindalpur
Shri Digambar Jain Siddhakshetra
Shri Jain Svetambar Bhandar
Shri Mahavir Swami Digambar Jain Atishay Kshetra
Shri Digambar Jain Siddhakshetra Siddhavarkut

Main Menu Home
Browse By :
Tirthankars |  Date of Establishment |  Place |  Trust Managing Body |  Belongs To
Alphabetical List |  Gurudev |  Wellwisher | 
About Us |  Contact Us