` Jain temples sorted by Trust Managing Body Tirthankars Rishabha(Adinath)
 

JAINJAGAT - A Jain Temple Religion Guide

Tirthankars>>Rishabha(Adinath)>>Trust Managing Body>>


    Search By     
  

 

Managing Trust
Shri Thirpur (Tharad) Darshan; Shri Tharad Jain Shwetambar Sangh Pedhi
Shri Jain Rikhabdev Maharaj ki Pedhi
Shri Kavi Jain Teerth
Seth Shri Jindas Dharamdas Dharmik Trust
Seth Anandji Kalyanji Pedhi
Seth Shri Jindas Dharmadas Dharmik Trust
Shri Anandji Kalyanji Pedhi
Shri Ajahara Parshwanath Panchteerthi; Jain Karkhana Pedhi
Seth Shri Anandji Kalyanji Pedhi
Shri Seemandhar Swami Jinmandir Pedhi
Shri Rikhabdev Bhagwan Jain Shwetambar Derasar Karkhana
Jay Sacchidanand Trust; Navagaum
Details not available.
Shri Rishabhdevswami Jain Shwetambar Mandir and Shri Digambar Jain Panchayati Mandir
Shri Rishabhdev Bahgwan Digambar Jain Mandir
Shri Jain Shwetambar Shri Sangh shri Jindutt Suri Dadawadi
Siddhkut Chaityalay
Shri Anandji Kalyanji Jain Shwetambar Mandir Pedhi
Shri Adinath Bhagwan Jain Shwetambar Mandir Pedhi
Vagad Jain Shwetambar Murtipoojak Shree Sangh Pedhi
Details are not availabile.
Shri Jaisalmer Lodravpur Parshwanath Jain Shwetambar Trust
Shri Jinchandrasuri Jain dadawadi
No details
Shri Jain Shwetambar Mandirmargi Trust
Shri Adinath Jain Pedhi
details to come
Shri Jain Shwetambar Mahasabha
Shri Anchalgatchh Adeshwarji Jain Temple Pedhi
Shri Adinath Jain Shwetambar Teerth Pedhi
Shri Adishwar Jain Shwetambar Pedhi
Shri Parshwanath Rajendra Jain Shwetambar Pedhi and Shri talanpur Digambar Mandir Pedhi
Shri Digambar Jain Siddha Kshetra Choolgiri Trust
Shri Adinath Rajendra Jain Shwetambar Pedhi and Shri Mohankheda Jain Teerth
Shri Jain Shwetambar Murtipoojak Jinalaya- Mallinath Trust Board Moti Pujyaji Kaa Mandir
Shri Jain Shwetambar Adeshwarji Teerth Pedhi
Shri Adinath Jain Shwetambar Mandir
Shri Digambar Jain Atishaya Kshetra, Thuanji
Shri Digambar Jain Atishay Kshetra
Shri Digambar Jain Siddha Kshetra Dron Giri Trust
Shri Digambar Jain Siddhakshetra, Drongiri Trust
Jain Svetambar Murtipujak Jinalay

Main Menu Home
Browse By :
Tirthankars |  Date of Establishment |  Place |  Trust Managing Body |  Belongs To
Alphabetical List |  Gurudev |  Wellwisher | 
About Us |  Contact Us