` Jain temples sorted by Trust Managing Body
 

JAINJAGAT - A Jain Temple Religion Guide

Trust Managing Body>>


    Search By     
  

 

Managing Trust
Shri Seth Hathisinghji Kesarisinghji Trust
Shri Mallinath Maharaj Karkhana
Shri Tejpal Vastupal Charitable Trust
Shri Stambhan Parshwanath Jain Derasar Pedhi
Shri Anandji Kalyanji Pedhi: Kumbhariyaji Teerth
Shri Pallaveel Parshwanath Jain Shwetambar Mandir
Shri Juna Deesa Jain Pedhi
Shri Bheeladiyaji Parshwanath Teerth Pedhi
Shri Thirpur (Tharad) Darshan; Shri Tharad Jain Shwetambar Sangh Pedhi
Shri Jain Shwetambar Murtipoojak Sangh ki Pedhi
Shri Shwetambar Jain Murtipoojak Sangh
Shri Neminath Bhagwan Jain Pedhi
Shri Munisuvratswami Jain Teerth, Jain Dharm Fund Pedhi
Shri Jain Rikhabdev Maharaj ki Pedhi
Shri Amijhara Parshwanath Ki Pedhi
Shri Kavi Jain Teerth
Seth Shri Jindas Dharamdas Dharmik Trust
Seth Anandji Kalyanji Pedhi
Seth Shri Jindas Dharmadas Dharmik Trust
Shri Anandji Kalyanji Pedhi
Shri Taladhwaj Jain Shwetambar Teerth Committee
Seth Kala Meethani Pedhi
Shri Veesa Shrmali Jain Mahajan
Shri Mahua Veesa Shrimali Tapagachhiya Shwetambar Murtipoojak Jain Sangh
Shri Mahudi (Madhupuri) Jain Shwetambar Murtipojak Trust
Shri Chandraprabh Labdhidham Teerth
Shri Vandilal Digambar Jain Dharamshala
Shri Prabhaspatan Jain Shwetambar Murtipoojak Sangh
Shri Ajahara Parshwanath Panchteerthi; Jain Karkhana Pedhi
Shri Ajahara Parshwanath Panchteerthi Jain Karkhana Pedhi
Details Pending
Shri Seth Vardhman Kalyanji Trust, Vasai Jain Teerth
Shri Suthari Ghritakalol Parshwanath Shwetambar Anchal Gatchh Derasar
Kothara Shri Shantinath Jain Derasar Pedhi
Shri Jakhou Ratnatunk Derasar Pedhi
Shri Chandraprabh and Shri Santinathji Jain Derasar Pedhi
Shri Jeeravala Parshwanath Jain Derasar Trust
Shri Sachadev Karkhana Pedhi: Jailata
Seth Shri Anandji Kalyanji Pedhi
Shri Mahaveer Swamiji Maharajni Pedhi
Shri Seemandhar Swami Jinmandir Pedhi
Shri Sphulling Parshwanath Bhagwan, Shrimad Buddhisagarsuriji Jain Samadhi Mandir
Shri Anandji Kalyanji Shwetambar murtipoojak Jain Pedhi and Shri Digambar Jain Kothi, Taranga Temple Siddh Kshetra
Shri Osiyajinagar Jainteerth
Shri Shwetambar Murtipoojak Jain Derasar
Shri Digambar Jain Siddhkshetra Kothi
Seth Jevandas Godidasni Pedhi and Shri 108 Parshwanath Bhaktivihar Jain Trust
Shri Jain Derasar Pedhi
Shri Manmohan Parshwanath Teerth Pedhi
Shri Chanasma Jain Mahajan Pedhi
Shri Chintamani Parshwanath Bhagwan Jain Derasar Pedhi
Shri Gambhu Shwetambar Murtipoojak Jain Sangh
Shri Panchasara Parshwanath Jain Derasar Trust
Shri Charup Jain Shwetambar Mahateerth Pedhi.
Shri Rikhabdev Bhagwan Jain Shwetambar Derasar Karkhana
Seth Anandji Mangaljini Pedhi
Shri Vadali Jain Shwetambar Murtipoojak Sangh
Shri Dasa Porwal Jain Shwetambar Murtipoojak Panch Mahajan
Shri Mota Posinaji Jain Sangh Pedhi
No details available.
Jay Sacchidanand Trust; Navagaum
Shri Shiyani Jain Sangh.
Shri Anastu Teerth Pedhi
Shri Devchand Dharamchand Shwetambar Jain Pedhi
Shri Parmar Kshatriya Jaindharm Pracharak Sabha
Jain Shwetambar Murtipoojak Derasar
Shri Ahichhatra Parshwanath Atishay Teerth Kshetra Digambar Jain Mandir
Details not available.
Shri Souripur Jain Shwetambar Teerth Committee and Shri Souripur- Bateshwar Digambar Jain Siddha Kshetra Committee
Shri Chintamani Parshwanath Bhagwan Shwetambar Jain Mandir Pedhi
Shri Rishabhdevswami Jain Shwetambar Mandir and Shri Digambar Jain Panchayati Mandir
Shri Vimalnath Swami Jain Shwetambar Mandir & Dharmashala and Shri Kampilji Digambar Teerth Kshetra.
Shri Jain Shwetambar Ratnapuri Teerth Pedhi and Shri Jain Digambar Ratnapuri Teerth Pedhi
Shri Jain Shwetambar Mandir and Shri Digambar Jain Mandir
Shri Ayodhya Jain Shwetambar Trust and Shri Digambar JAin Ayodhya Teerth Kshetra Committti
Shri Chintamani Parshwanath Jain Shwetambar Mandir
Shri Digambar Jain Teerth Kshetr Committee
Shri Devgarh Kshetra Digambar Jain Prabandh Samiti
Shri Rishabhdev Bahgwan Digambar Jain Mandir
Shri Padmaprabhu Digambar Jain Atisay Kshetr Prabhasgiri (Pabhosa)
Antim Kevali Shri 1008 Jambuswami Digambar Jain siddha Kshetra- Chaurasi
Shri Hastinapur Jain Shwetambar Teerth samiti
Shri Jain Shwetambar Teerth Society- Chandrapuri Teerth and Shri Digambar Jain Mandir, Chandrapuri Teerth
Shri Chintamani Parshwanat Jain Shwetambar Panchayati Bada Mandir/Singhpuri Teerth Mahasabha and Shri Digambar Jain Shreyansnath Mandir
Shri Suparshwanath Bhagwan Jain Shwetambar Mandir and Shri Suparshwanath BhagwanJain Digambar Mandir
Shri Jain Shwetambar Teerth Society and Shri Digambar Jain Parshwanath Mandir
Shri Jain Shwetambar Shri Sangh shri Jindutt Suri Dadawadi
Siddhkut Chaityalay
Shri 1008 Chandraprabhu Digambar Jain Atishay Kshetra Dehra
Details expected soon.
Shri Digambar Jain Panchayat Kushalgarh
Shri Jain Shwetambar Nakoda Parshawanth Teerth
Complete information is expected.
Details not available
Shri Karead Parshwanath Teerth Pedhi
Shri Anandji Kalyanji Jain Shwetambar Mandir Pedhi
Details expected.
Shri Adinath Bhagwan Jain Shwetambar Mandir Pedhi
Shri Jain Shwetambar Purushadaniy Parshwanath Bhagwan Mandir Pedhi
Vagad Jain Shwetambar Murtipoojak Shree Sangh Pedhi
Shri Digambar Jain Atisay Kshetr
Details are not availabile.
No Details
Shri Chamatkari Parshwanath Jain Teerth and Shri Teerthendrasuri Smarak Sangh Trust
Shri Jain Murtipoojak Sangh ki pedhi
Shri Mahaveer Shwetambar Pedhi
Jaisalmer lodravpur Parshwanth Jain Shetambar trust
Shri Jaisalmer Lodravpur Parshwanath Jain Shwetambar Trust
Shri Dada Jin Kushalsuri Trust
Shri aisalmer Lodravpur Parshwanath Jain Shwetambar Trust
Shri Jain Shwetambar Pracheen Terth
Seth Shri Mangalsinghji Ratansinghji Dev ki Pedhi and Sachhiyay Mata Trust
Shri Jain Shwetambar Pracheen Teerth
Shri Jinchandrasuri Jain dadawadi
Shri Jain Shwetambar Nageshwar Teerth Pedhi
Shri Shantinath Digambar Jain Mandir
Shri Digambar Jain Atishay Kshetra Shri Mahaveerji
Shri Manmohan Parshwanath Pedhi and Shri Nageshwar Parshwanath Jain Teerth
Shri Jain Shwetambar Mandirmargi Trust
Shri Mahaveer Bhagwan Jain Mandir/ Shri Jain Shwetambar Mandir Margi Trust (Nagaur)
Seth Navalchand Supratchand Jain Shwetambar Murtipoojak
Shri Shantinath Shwetambar Jain Pedhi
Shri Dharamnathji Parshwanathji Devsthan Jain Pedhi
Shri Jain DevsthanTrust
Shri Shwetambar Jain Devsthan Pedhi
Shri Jain Shwetambar Devsthan Pedhi
Shri Vardhman Anandji Jain Pedhi
Shri Adinath Jain Pedhi
Shri Shantinath Bhagwan Jain Shwetambar Teerth- Jakhoda
Adinath Vyavasthapak Satavees Jain Sangh Pedhi= Shri Korata Teerth
details to come
Shri Manmohan Parshwanath Jain Pedhi
Shri Jain Shwetambar Mahasabha
Shri Anchalgatchh Adeshwarji Jain Temple Pedhi
Shri Parshwanath Bhagwan Jain Derasar Pedhi
Shri Adinath Jain Shwetambar Teerth Pedhi
Shri Parshwanath Bhagwan Shwetambar Jain Derasar
Shri Radbar Jain Teerth
Shri Kalyanji Sobhagchandji Jain Shwetambar Pedhi
Shri Sambhavnath Jain Pedhi
Shri Vimalnath Bhagwan Jain Pedhi
Shri Adishwar Jain Shwetambar Pedhi
Shri Kalyanji Parmanandji Pedhi
Shri Samast Jain Sanghni Pedhi
Seth Kalyanji Sobhagchandji Jain Pedhi
Shri Kalyanji Parmanandji Pedhi and Shri Bamanvadji Teerth
Shri Vardhman Anandji Jain Derasr Pedhi
Shri Muni Suvrat Swami Jain Mandir Trust
Seth Kalyanji Parmanandji Pedhi
hri Godi Parshwanath Jain Mandir Trust- Shivgarh (Laaj Village)
Shri Kachholi Jain Sangh
Shri Hathundi Rata Mahaveer Jain Teerth Pedhi
Shri Padmaprabh Kalyanji Shwetambar Jain Pedh
Shri Parshwanath Rajendra Jain Shwetambar Pedhi and Shri talanpur Digambar Mandir Pedhi
Shri Digambar Jain Siddha Kshetra Choolgiri Trust
Shri Digambar Jain Siddh Kshetra
Shri Jain Shwetambar Teerth Pedhi, Mandavgarh
Shri Adinath Rajendra Jain Shwetambar Pedhi and Shri Mohankheda Jain Teerth
Shri Shantinath Jain Shwetambar Mandir Trust
Shri Amijhara Parshwanath Shwetambar Mandir
Shri Jain Shwetambar Murtipoojak Jinalaya- Mallinath Trust Board Moti Pujyaji Kaa Mandir
Shri Jain Shwetambar Adeshwarji Teerth Pedhi
Shri Avanti Parshwanath Teerth
Shri Parshwanath Jain Shwetambar Murtipoojak Sangh ki Pedhi
Shri Aloukik Parshwanath Jain Shwetambar Teerth Committee
Shri Adinath Jain Shwetambar Mandir
Shri Anandji Kalyanji Pedhi Jain Shwetambar mandir and Shri Digambar Jain Atishay Kshetra Makshi
Shri Digambar Siddha Kshetra Sanrakshini Committee
Shri Digambar Jain Atishaya Kshetra, Thuanji
Shri Digambar Jain Sidhha Kshetra, Ahaarji
Shri Digambar Jain Atishay Kshetra
Shri Sidhha Ksetra Reshandi Giri (Naina Giri)
Shri Digambar Jain Siddha Kshetra Dron Giri Trust
Shri Digambar Jain Atishay kshetra, Khajuraho
Shri Digambar Jain Siddha Kshetra, Kindalpur
Shri Uvasaggaharam Parshwa Teerth
Details yet to come.
Shri Digambar Jain Siddhakshetra
Shri Jain Svetambar Tirth Pedhi
Shri Jain Svetambar Bhandar
Shri Parshwanath Jain Shwetambar Tapagachhiy Trust
Shri Jinkantisagarsuri Smarak Trust
Shri Amizara Parshvanath Swetambar Jain Mandir
Shri Jain Devsthan Pedhi
Shri Padmaprabhuji Jain Shwetambar Devsthan Pedhi
Shri Mallinath Bhagawan Jain Derasar
Shri Chintamani Parshvanath Jain Svetambar Pedhi
Shri Mahavir Swami Digambar Jain Atishay Kshetra
Shri Jain Dharma Jirnoddhar Sangha,Karkal
Shri Digambar Jain Gajpantha Tirth Kshetra
Shri 1008 Shantinath Digamber Jain Atishay Kshetra
Shri Digambar Jain Siddhakshetra, Drongiri Trust
Shri Svetambar Jain Parshvanath Mandir
Shri Ashapuran Parshwanath Shwetambar Teerth Pedhi
Jain Svetambar Murtipujak Jinalay
Shri Vimalnath Jain Tirth
Shri Dharmasthal Sanstha Dharmasthal
Shri Acharya Kundakund Ashram
Shri Kunthunath Bhagawan Jain Mandir
Shri Digambar Jain Siddhakshetra Siddhavarkut

Main Menu Home
Browse By :
Tirthankars |  Date of Establishment |  Place |  Trust Managing Body |  Belongs To
Alphabetical List |  Gurudev |  Wellwisher | 
About Us |  Contact Us