` Jain temples sorted by Trust Managing Body Tirthankars Shantinath
 

JAINJAGAT - A Jain Temple Religion Guide

Tirthankars>>Shantinath>>Trust Managing Body>>


    Search By     
  

 

Managing Trust
Shri Veesa Shrmali Jain Mahajan
Kothara Shri Shantinath Jain Derasar Pedhi
Seth Anandji Mangaljini Pedhi
Shri Shiyani Jain Sangh.
Shri Devgarh Kshetra Digambar Jain Prabandh Samiti
Shri Hastinapur Jain Shwetambar Teerth samiti
Details expected.
Shri Shantinath Digambar Jain Mandir
Shri Shantinath Shwetambar Jain Pedhi
Shri Jain DevsthanTrust
Shri Jain Shwetambar Devsthan Pedhi
Shri Shantinath Bhagwan Jain Shwetambar Teerth- Jakhoda
Shri Kalyanji Parmanandji Pedhi
Shri Samast Jain Sanghni Pedhi
Shri Shantinath Jain Shwetambar Mandir Trust
Shri Digambar Jain Sidhha Kshetra, Ahaarji
Shri Digambar Jain Atishay kshetra, Khajuraho
Shri Jinkantisagarsuri Smarak Trust
Shri 1008 Shantinath Digamber Jain Atishay Kshetra

Main Menu Home
Browse By :
Tirthankars |  Date of Establishment |  Place |  Trust Managing Body |  Belongs To
Alphabetical List |  Gurudev |  Wellwisher | 
About Us |  Contact Us